Szanowni Państwo

W związku z rosnącą liczbą przypadków zachorowań na COVID-19 wstrzymujemy do odwołania prowadzenie zajęć grupowych na terenie szkół i placówek będących pod naszą opieką. Na terenie poradni zajęcia grupowe - w grupach liczących do 5 osób - odbywają się z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników prosimy o korzystanie w pierwszej kolejności z telefonicznych konsultacji, porad i zapisów dzieci i młodzieży na diagnozę, terapię.

Telefoniczny punkt konsultacyjny dotyczący: kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego działa w poniedziałki w godz. 13.00-17.00 oraz środy w godz. 8.00-12.00. W pozostałych sprawach zgłoszenia dotyczące zapisów dzieci i młodzieży na diagnozę i terapię (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną) przyjmujemy  w: poniedziałek w godz. 9.00-17.00 oraz środę w godz. 8.00-12.00. Rodziców, opiekunów prawnych dzieci w wieku 0-6 lat zapraszamy zapraszamy na punkt konsultacyjny w piątek w godz. 8.00-12.00.

Nr tel: kom.: 512 050 930.

 

Dyrektor PP-P Nr 3

Marzena Radulska-Olifirowicz

 

Procedury bezpieczeństwa PPP nr 3 w Radomiu w zakresie profilaktyki COVID-19

Rodzicu/opiekunie prawny – zapoznaj się z procedurą bezpieczeństwa w zakresie pro filaktyki COVID-19 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu.

 1. Do placówki należy przyprowadzić dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 2. W dniu badania, przed wyjściem z domu, należy zmierzyć temperaturę swoją i swojego dziecka.
 3. Nie należy przyprowadzać dziecka do poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji itp. (wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza).
 4. Należy zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust na terenie poradni.
 5. Należy zaopatrzyć dziecko na czas badania w długopis, ołówek, kredki  i gumkę.
 6. Należy zadbać o to by dziecko nie zabierało do poradni zbędnych przedmiotów, typu: zabawki.
 7. Przed wejściem do budynku należy zadbać o środki ochrony osobistej dla siebie (rękawiczki, maseczka).
 8. Po wejściu do poradni należy okazać wypełnione oświadczenie(do pobrania poniżej) że Pan/Pani, dziecko, pełnoletni uczeń jesteście zdrowi – nie macie objawów przeziębienia (katar, kaszel), koronawirusa, nie mieliście styczności z osobami zarażonymi koronawirusem lub przebywającymi w kwarantannie, nie przebywaliście w rejonie występowania zarażenia koronawirusem, nie macie podwyższonej temperatury.
 9. Do budynku, na badanie z  dzieckiem, może wejść tylko jeden dorosły rodzic/opiekun prawny (w sytuacjach szczególnych, wymagających pomocy drugiego rodzica/opiekuna, należy zgłosić ten fakt przed badaniem).
 10. Na terenie poradni nie spożywamy posiłków. Należy zadbać o to, żeby dziecko spożyło posiłek przed badaniem w domu.
 11. Należy zapewnić dziecku płyny do picia w osobistej butelce/ pojemniku.
 12. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w placówce podczas badania Twojego dziecka (sugerujemy opuszczenie budynku poradni lub pozostanie w bezpiecznym miejscu w poradni).
 13. Należy zostawić osobie badającej numer telefonu do bezpośredniego kontaktu.
 14. Do budynku należy wrócić po informacji telefonicznej od osoby badającej.
 15. Regularnie należy przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 16. Wywiad, omówienie wyników badań będzie przeprowadzane drogą telefoniczną po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem poradni, a dalsze kroki zostaną ustalone indywidualnie w zależności od sprawy.
 17. W pierwszej kolejności ustalane będą terminy wizyt na badania dzieci wymagających wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Do wydania tych dokumentów niezbędne jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego (druk do pobrania w zakładce wnioski/zaświadczenia).

Rodzicu/prawny opiekunie dziękujemy za zrozumienie, że w obecnej sytuacji zastosowanie się do tych procedur jest bardzo ważne dla zdrowia Nas wszystkich.

Dyrekcja i pracownicy poradni

 

 

Oświadczenie COVID-19

Oswiadczenie COVID19.pdf (173.0 KiB)

Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

                          Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego 

– Przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa – napisali szefowie MEN i GIS w liście skierowanym do rodziców.

 Szefowie MEN i GIS przedstawili w nim zalety aplikacji, takie jak test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz – w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i leczenia. Podkreślili jednocześnie, że ProteGO Safe to także sprawdzone i wiarygodne źródło informacji na temat pandemii koronawirusa.

Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny zaznaczyli, że skuteczność aplikacji zależy od tego, jak wiele osób będzie z niej korzystało. Dlatego też szczególnie ważne są wspólne i odpowiedzialne działania:

 – Gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna – napisali Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny.

 Aplikacja ProteGO Safe – jak to działa?

 ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Jeśli osoba z naszego otoczenia zachoruje, wówczas otrzymamy odpowiednie powiadomienie. Aplikacja poinformuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. 

 ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 Aplikacja składa się z dwóch modułów:

 • pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest to „dziennik zdrowia”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,
 • drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.

Zachęcamy do pobrania aplikacji ProteGO Safe!

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Komunikat Mazowieckiej Policji

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i waszych bliskich.

 

 

 

Wspieramy pełny rozwój dzieci i młodzieży poprzez terapię, diagnozę, doradztwo i profilaktykę.

 

Kontakt

ul. Główna 3, 26-600 Radom
tel.: 48 331 45 10, kom.: 512 050 930
E-mail: sekretariat@ppp3.radom.pl

Na podstawie uchwały Nr 737/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.08.2018 r. w sprawie działania poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznej, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia,  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 w Radomiu ma pod opieką:

PRZEDSZKOLA:
PP nr 1,
PP nr 2,
PP nr 3,
PP nr 6,
PP nr 8,
PP nr 12,
PP nr 13,
PP nr 15,
PP nr 17,
PP nr 24,
SZKOŁY PODSTAWOWE:
PSP nr 3,
PSP nr 5,
PSP nr 6,
PSP nr 15,
PSP nr 19,
PSP nr 22,
PSP nr 24,
PSP nr 27,
PSP nr 29,
PSP nr 30,
PSP nr 34,
ZSP nr 1,
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
II LO,
VII LO,
XI LO,
ZSO nr 7
ZSEk,
ZSEl,
ZSSOSiU,
ZSAiGŻ

 INNE:

POJ

oraz niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne, a także dzieci nieobjęte wychowaniem przedszkolnym, a zamieszkałe w następujących dzielnicach Miasta Radomia:

 1. Osiedle Akademickie
 2. Brzustówka
 3. Firlej
 4. Gołębiów
 5. Gołębiów I
 6. Gołębiów II
 7. Huta Józefowska
 8. Józefów
 9. Kaptur
 10. Koniówka
 11. Kozia Góra
 12. Krzewień
 13. Miasto Kazimierzowskie
 14. Michałów
 15. Mleczna
 16. Młynek Janiszewski
 17. Osiedle nad Potokiem
 18. Nowa Wola Gołębiowska
 19. Obozisko
 20. Rajec Poduchowny
 21. Rajec Szlachecki
 22. Stara Wola Gołębiowska
 23. Stare Miasto
 24. Wacyn
 25. Wielogóra
 26. Wincentów
 27. Wólka Klwatecka
 28. Osiedle XV Lecia,
 29. Zamłynia