Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 04.05.2020 r. poradnia pracuje stacjonarnie w godz. 8.00-16.00.

Dyrektor Poradni
Marzena Radulska-Olifirowicz

Procedury bezpieczeństwa w zakresie profilaktyki COVID-19

Rodzicu/opiekunie prawny – zapoznaj się z procedurą bezpieczeństwa w zakresie profilaktyki COVID-19 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu.

 1. Do placówki należy przyprowadzić dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 2. W dniu badania, przed wyjściem z domu, należy zmierzyć temperaturę swoją i swojego dziecka.
 3. Nie należy przyprowadzać dziecka do poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji itp. (wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza).
 4. Należy zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust na terenie poradni.
 5. Należy zaopatrzyć dziecko na czas badania w długopis, ołówek, kredki  i gumkę.
 6. Należy zadbać o to by dziecko nie zabierało do poradni zbędnych przedmiotów, typu: zabawki.
 7. Przed wejściem do budynku należy zadbać o środki ochrony osobistej dla siebie (rękawiczki, maseczka).
 8. Po wejściu do poradni należy okazać wypełnione oświadczenie(do pobrania poniżej) że Pan/Pani, dziecko, pełnoletni uczeń jesteście zdrowi – nie macie objawów przeziębienia (katar, kaszel), koronawirusa, nie mieliście styczności z osobami zarażonymi koronawirusem lub przebywającymi w kwarantannie, nie przebywaliście w rejonie występowania zarażenia koronawirusem, nie macie podwyższonej temperatury.
 9. Do budynku, na badanie z  dzieckiem, może wejść tylko jeden dorosły rodzic/opiekun prawny (w sytuacjach szczególnych, wymagających pomocy drugiego rodzica/opiekuna, należy zgłosić ten fakt przed badaniem).
 10. Na terenie poradni nie spożywamy posiłków. Należy zadbać o to, żeby dziecko spożyło posiłek przed badaniem w domu.
 11. Należy zapewnić dziecku płyny do picia w osobistej butelce/ pojemniku.
 12. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w placówce podczas badania Twojego dziecka (sugerujemy opuszczenie budynku poradni lub pozostanie w bezpiecznym miejscu w poradni).
 13. Należy zostawić osobie badającej numer telefonu do bezpośredniego kontaktu.
 14. Do budynku należy wrócić po informacji telefonicznej od osoby badającej.
 15. Regularnie należy przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 16. Wywiad, omówienie wyników badań będzie przeprowadzane drogą telefoniczną po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem poradni, a dalsze kroki zostaną ustalone indywidualnie w zależności od sprawy.
 17. W pierwszej kolejności ustalane będą terminy wizyt na badania dzieci wymagających wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Do wydania tych dokumentów niezbędne jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego (druk do pobrania w zakładce wnioski/zaświadczenia).

Rodzicu/prawny opiekunie dziękujemy za zrozumienie, że w obecnej sytuacji zastosowanie się do tych procedur jest bardzo ważne dla zdrowia Nas wszystkich.

Dyrekcja i pracownicy poradni

 

 

Oświadczenie COVID-19

Oswiadczenie COVID19 .pdf (98.7 KiB)

Szanowni Państwo
Informujemy, iż telefoniczny punkt konsultacyjny dotyczący: kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego działa w poniedziałki w godz. 12.00-16.00 oraz środy w godz. 8.00-12.00. W pozostałych sprawach zgłoszenia dotyczące zapisów dzieci i młodzieży na diagnozy i terapie  (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) przyjmujemy  telefonicznie w: poniedziałek w godz. 8.00-16.00, środę w godz. 8.00-12.00 oraz piątek w godz. 8.00-12.00.
Nr tel: (48) 33-14-510, kom.: 512 050 930.

Dyrektor Poradni
Marzena Radulska-Olifirowicz

 

 

Komunikat Mazowieckiej Policji

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i waszych bliskich.

 

 

 

Wspieramy pełny rozwój dzieci i młodzieży poprzez terapię, diagnozę, doradztwo i profilaktykę.

 

Kontakt

ul. Główna 3, 26-600 Radom
tel.: 48 331 45 10, kom.: 512 050 930
E-mail: poradnia@ppp3radom.org.pl

Na podstawie uchwały Nr 737/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.08.2018 r. w sprawie działania poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznej, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia,  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 w Radomiu ma pod opieką:

PRZEDSZKOLA:
PP nr 1,
PP nr 2,
PP nr 3,
PP nr 6,
PP nr 8,
PP nr 12,
PP nr 13,
PP nr 15,
PP nr 17,
PP nr 24,
SZKOŁY PODSTAWOWE:
PSP nr 3,
PSP nr 5,
PSP nr 6,
PSP nr 15,
PSP nr 19,
PSP nr 22,
PSP nr 24,
PSP nr 27,
PSP nr 29,
PSP nr 30,
PSP nr 34,
ZSP nr 1,
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
II LO,
VII LO,
XI LO,
ZSO nr 7
ZSEk,
ZSEl,
ZSSOSiU,
ZSAiGŻ

 INNE:

POJ

oraz niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne, a także dzieci nieobjęte wychowaniem przedszkolnym, a zamieszkałe w następujących dzielnicach Miasta Radomia:

 1. Osiedle Akademickie
 2. Brzustówka
 3. Firlej
 4. Gołębiów
 5. Gołębiów I
 6. Gołębiów II
 7. Huta Józefowska
 8. Józefów
 9. Kaptur
 10. Koniówka
 11. Kozia Góra
 12. Krzewień
 13. Miasto Kazimierzowskie
 14. Michałów
 15. Mleczna
 16. Młynek Janiszewski
 17. Osiedle nad Potokiem
 18. Nowa Wola Gołębiowska
 19. Obozisko
 20. Rajec Poduchowny
 21. Rajec Szlachecki
 22. Stara Wola Gołębiowska
 23. Stare Miasto
 24. Wacyn
 25. Wielogóra
 26. Wincentów
 27. Wólka Klwatecka
 28. Osiedle XV Lecia,
 29. Zamłynia