Aktualności

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych na zajęcia grupowe "Twórczość, kreatywność, rozwój - jak dotrzeć do potencjału?

         Serdecznie zapraszamy na zajęcia warsztatowe   "Twórczość, kreatywność, rozwój - jak dotrzeć do potencjału?" uczniów szkół podstawowych.

    Konieczność stymulowania twórczości już od wczesnych lat życia wypływa z potrzeb współczesnej cywilizacji XXI wieku, w której do podstawowych cech osobowych i umiejętności człowieka, począwszy od nauki w szkole podstawowej, a skończywszy na wykonywanej pracy, życiu osobistym i społecznym, powinny należeć: przedsiębiorczość, zdolność do niezależnych ocen i sądów, krytyczne spojrzenie na wiedzę konwencjonalną, dociekliwość, innowacyjność. Dzisiejsze czasy niosą nowe wyzwania dla pokolenia, które dorasta i dojrzewa w środowisku bardziej otwartym i dynamicznym. Jest to środowisko konkurencyjne, promujące ludzi aktywnych i pomysłowych. Pomoc w rozwijaniu twórczości i kształcenie twórcze nie są więc kolejnymi hasłami w teorii pedagogicznej, ale nakazem, wyzwaniem i jednocześnie koniecznością.

Trenowanie twórczości jest możliwe tylko pod warunkiem, że przedmiot naszych oddziaływań, czyli myślenie i działanie twórcze, potraktujemy tak samo, jak każdy inny rodzaj aktywności dziecka.

Wiek wczesnoszkolny to okres, gdy dziecko jest szczególnie chłonne, plastyczne i podatne na rozwijanie cech i umiejętności. Jeżeli nie zaczniemy już dzisiaj świadomie rozwijać u dzieci potrzebnych predyspozycji, to skąd wezmą je za kilka lat?

Warto więc zacząć stymulować rozwój predyspozycji dziecka, aby potrafiło odpowiedzieć nie tylko na pytanie: „Co wiesz?”, lecz także umiało wyrazić swoje emocje, uczucia, potrzeby, było już po treningu pracy zespołowej, miało rozbudzoną ciekawość poznawczą oraz bogaty zasób doświadczeń z różnych sytuacji wymagających samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji. Szczególnie ważnymi zasadami, o których należy pamiętać w procesie stymulowania twórczości, są nabywanie przez dzieci poczucia bezpieczeństwa i integracja w grupie. Na bazie tych doświadczeń możemy dopiero rozwijać twórcze predyspozycje dziecka.

Spodziewane skutki, efekty:

Przewidujemy, że dzieci, które przejdą „trening” myślenia twórczego według proponowanego przez nas programu staną się bardziej samodzielne, pewne siebie, otwarte na nowe doświadczenia, ciekawe świata, zintegrowane społecznie.

Na pierwsze zajęcia zapraszamy 07.03.2017 r. (wtorek) w godz. 17.00 – 18.00.
Zajęcia prowadzi mgr Bożena Warchoł - pedagog

 

Więcej...

Zapraszamy uczniów ze szkół popnadgimnazjalnych na zajęcia warsztatowe "Trening umiejętności psychospołecznych"

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 organizuje nabór  na grupowe zajęcia warsztatowe dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, których celem będzie rozwijanie umiejętności psychospołecznych  m.in.:

  • asertywności,
  • negocjacji,
  • radzenia sobie ze stresem,
  • rozwiązywania problemów,
  • usprawniania komunikacji interpersonalnej.

Zajęcia będą odbywały się na terenie PPP Nr 3 w piątki co tydzień, w godzinach 16.00-18.00.

Przewidywany termin pierwszego spotkania to  03.03.2017 r.

Osoby prowadzące: mgr Małgorzata Krawczyk - psycholog i mgr Katarzyna Lesiak - psycholog

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z prowadzącymi zajęcia pod nr tel.: 48 331 45 10  

Więcej...

FERIE z PORADNIĄ - zajęcia z bajkoterapii dla uczniów kl. 0-I PSP

Zapraszamy na zajęcia z bajkoterapii dla uczniów kl. 0-I PSP ze szkół objętych działaniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu, w dniach 13-16 luty 2017 roku.

Zajęcia będą się odbywać w dwóch grupach 6 osobowych w Poradni (gabinet nr 16).
I grupa, godz. 8.00-9.30
II grupa, godz. 10.00-11.30,

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny (48)33-14-510, z panią pedagog Katarzyną Różańską do 08.02.2017 r.
O przyjęciu dziecka na zajęcia decyduje kolejność zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy!!!

Więcej...

Zaproszenie na zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół gimnazjalnych "Jak się uczyć?".

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych na zajęcia warsztatowe "Jak się uczyć?".
Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki od godz. 16.00 do 18.00.

Pierwsze zajęcia odbędą się 08.02.2017 r. (środa) o godz. 16.00.

Osoby prowadzące: mgr A. Tuma - psycholog, mgr M. Bąbolewska - pedgaog

 

Więcej...

Zaproaszamy rodziców dzieci gimnazjalnych na zajęcia warsztatowe "Szkoła dla Rodziców".

Zapraszamy rodziców dzieci szkół gimnazjalnych na II-gą już edycję w tym roku szkolnym zajęć warsztatowych. Zajęcia są adresowane do rodziców chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz repertuar umiejętności wychowawczych.
Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań po 1,5 godziny. Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 16.30-18.00.

Na pierwsze zajęcia zapraszamy już 02.02.2017 r. o godz. 16.30.

Osoby prowadzące: mgr A.Tuma - psycholog, mgr A. Zamkowska - psycholog

 

Więcej...