Aktualności

DZIEŃ OTWARTY PP-P NR 3. ZAPRASZAMY!!!

„Dzień Otwarty” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu, ul. Główna 3

17 marca 2018 r. w godz. 9.00 – 13.00

 

Dyrekcja i pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu serdecznie zapraszają rodziców, uczniów, nauczycieli i wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej placówki  17. 03. 2018 r. (sobota) w godzinach 9.00 – 13.00 w „Dniu Otwartym” poradni.

Proponujemy możliwość kontaktu ze specjalistami pracującymi w naszej placówce: psychologami, pedagogami, logopedami, doradcami zawodowymi.

W tym dniu, bez wcześniejszego ustalenia terminu, bezpłatnie będzie możliwość:

 • zapoznania się z bogatą ofertą poradni,
 • konsultacji i rozmów ze specjalistami,
 • zapisu dzieci i młodzieży na specjalistyczne badania,
 • diagnozy preferencji zawodowych i uzyskania porady odnośnie dalszej drogi kształcenia,
 • uczestniczenia w grach i zabawach terapeutycznych (uczniowie klas. 0-IV) mających na celu rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, sprawności grafomotorycznej, koncentracji uwagi,
 • udziału w wykładach otwartych: „Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów (godz. 9.00) oraz „Depresja i niska samoocena dzieci i młodzieży” (godz. 10.30).

 

ZAPRASZAMY!!!

Więcej...

Zaproszenie na zajęcia warsztatowe dla uczniów klas 0- 2 ,,Kształtowanie postaw i sytemu wartości oraz poszerzanie słownictwa, sprawności językowych i realizacyjnych poprzez bajkoterapię’’

Program adresowany jest do uczniów oddziałów przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Dzieci poznając teksty literackie dostosowane do ich wieku i wrażliwości będą budowały w sobie prawidłowe wzorce postaw, zachowań, rozwijać sprawności  językowe, dialogowe i narracyjne, a także pozytywne nastawienie do siebie i innych ludzi.

Zajęcia będą odbywały się w czwartki od godziny 16.15 do 17. 45.

Przewidywany termin pierwszego spotkania 19.04.2018 r.

Przewidziano 8 spotkań.

Zajęcia prowadzą: pedagog Katarzyna Różańska i logopeda Ewa Kucharczyk

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z prowadzącymi zajęcia pod numerem tel.: 48 331 45 10

Więcej...

Godziny Pracy Poradni w Ferie Zimowe

Informujemy, że w okresie ferii zimowych (od 15.01.2018 r. do 26.01.2018 r.) poradnia czynna będzie w godzinach od 8.00 do 16.00.
Punkt konsultacyjny w czasie ferii będzie działał w poniedziałek w godz. od 8.00 do 16.00.
Telefoniczne punkty konsultacyjne w środę w godz. 14.00-16.00 i w piątek w godz. 10.00-12.00.

ZAPRASZAMY!!!

Więcej...

FERIE Z PORADNIĄ!!!

Drogi uczniu!!!

Jeżeli w zbliżające się ferie zimowe (od 15.01.2018 r. do 26.01.2018 r.) masz wolny czas i chciałbyś rozwijać swoje umiejętności społeczne, budować i wzmacniać poczucie własnej wartości to zapraszamy do naszej poradni na zajęcia:

Oferta dla uczniów szkół podstawowych:

 1. Zajęcia dla uczniów kl. I-III „Jestem wartościowym człowiekiem” .
  Podczas zajęć dzieci będą pracowaly nad rozwojem samooceny. 
  Prowadzące: mgr Ewa Sękowska-Molga-psycholog, mgr Anna Jaźwiec-pedagog

 2. Zajęcia dla uczniów kl. 0-III "Bajkoterapia"
  Podczas zajęć będą stosowane różnorodne środki i narzędzia oddziaływań: bajki, baśnie oraz teksty bajek terapeutycznych pani dr Marii Molickiej. W programie zajęć oprócz prezentacji ciekawych bajek terapeutycznych znajdą się także atrakcyjne zabawy twórcze typu: zabawy ruchowe i plastyczne, teatrzyk w wykonaniu dzieci.Zajęcia będą kończyły się bajką relaksacyjną, której celem jest wywołanie odprężenia i uspokojenia dziecka po pełnym emocji dniu.
  Prowadząca: mgr Katarzyna Różańska-pedagog

 3. Zajęcia dla uczniów kl. I-III "Rozwijanie kreatywności".
  Konieczność stymulowania twórczości już od wczesnych lat życia wypływa z potrzeb współczesnej cywilizacji XXI wieku, w której do podstawowych cech osobowych i umiejętności człowieka, począwszy od nauki w szkole podstawowej, a skończywszy na wykonywanej pracy, życiu osobistym i społecznym, powinny należeć: przedsiębiorczość, zdolność do niezależnych ocen i sądów, krytyczne spojrzenie na wiedzę konwencjonalną, dociekliwość, innowacyjność.
  Prowadząca: mgr Bożena Warchoł - pedagog

 4. Zajęcia dla uczniów KL.IV-V "Trening pewności siebie"
  Zajęcia mają charakter warsztatowy, przeznaczone są dla dzieci, które mają trudności w relacjach rówieśniczych.Głównym celem zajęć jest poszerzenie repertuaru umiejętności społecznych. Dzieci będą doskonalić umiejętności komunikacyjne, poznają swoje mocne strony oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
  Prowadzące: mgr Bożena Warchoł-pedagog, mgr Anna Brońska-psycholog

 5. Profilaktyka i terapia logopedyczna.
  Zaburzenia artykulacyjne - ćwiczenia precyzji artykulacyjnej, utrwalanie prawidłowych wzorców mowy przez współne gry i zabawy.
  Prowadzące: mgr Marzena Niedziałek – logopeda, mgr Ewa Kucharczyk - logopeda

Oferta dla uczniów gimnazjum:

 1. „Stres-techniki relaksacyjne”.
  Uczestnictwo w treningu pozwoli uczniom na zrozumienie istoty i przyczyn stresu w ich życiu oraz pozwoli rozpoznać objawy stresu we własnym organizmie.
  Prowadzące:mgr Ewa Sękowska – Molga, mgr Anna Jaźwiec-pedagog

 2. „Trening umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera”.
  Trening umiejętności społecznych jest metodą umożliwiającą osobom z autyzmem/Zespołem Aspergera zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwalającą na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu.
  Prowadzące:mgr Ewa Sękowska – Molga, mgr Ewa Kucharczyk - logopeda

 3. Rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych. Autoprezentacja.
  Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa, umiejętność budowania wypowiedzi. Praca nad dykcją. Ćwiczenia emisji głosu.
  Prowadzące:mgr Marzena Niedziałek – logopeda, mgr Ewa Kucharczyk - logopeda

Oferta dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

 1. „Trening umiejętności psychospołecznych”
  Celem zajęć będzie rozwijanie umiejętności psychospołecznych m.in.:
  • asertywności,
  • negocjacji,
  • radzenia sobie ze stresem,
  • rozwiązywania problemów,
  • usprawniania komunikacji interpersonalnej.
  Prowadząca: mgr Katarzyna Lesiak - psycholog,

 2. „Zajęcia relaksacyjne i antystresowe dla maturzystów i nie tylko”.
  Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z tym w jaki sposób stres wpływa na ich zachowanie oraz poznają szereg pozytywnych sposobów radzenia sobie ze stresem.
  Prowadząca: mgr Magdalena Znosko - psycholog

 3. Rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych. Autoprezentacja.
  Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa, umiejętność budowania wypowiedzi. Praca nad dykcją. Ćwiczenia emisji głosu.
  Prowadząca:mgr Marzena Niedziałek – logopeda, mgr Ewa Kucharczyk - logopeda

Zapisy telefoniczne pod nr tel. (48) 33 14 510

O dokładnym terminie i godzinie rozpoczęcia zajęć poinformuje osoba prowadząca.

ZAPRASZAMY!!!

 

Więcej...