Aktualności

Zaproszenie na zajęcia warsztatowe dla uczniów "Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych jest metodą umożliwiającą osobom z autyzmem/zespołem Aspergera zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwalającą na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu.
Tematyka zajęć treningowych obejmować będzie takie zagadnienia jak: doskonalenie kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz umiejętności poznawczych, nauka rozpoznawania i wyrażania emocji, kształtowanie poczucia tożsamości własnej
a także praca nad samooceną.

Zajęcia będą odbywały się na terenie PPP Nr 3 w piątki co tydzień, w godzinach 16.30 -18.00.

Przewidywany termin pierwszego spotkania to  01.12.2017 r.

Zajęcia prowadzą psycholog Aneta Zamkowska i logopeda Ewa Kucharczyk

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z prowadzącymi zajęcia pod numerem tel.: 48 331 45 10

 

Więcej...

Zapraszamy na wykład otwarty psycholog Agnieszki Tumy "Zaburzenia odżywiania, samouszkodzenia, samobójstwa w sieci".

Dnia 22.11.2017 r. o godz. 16.30 w PP-P Nr 3 odbędzie się wykład otwarty dla rodziców, wychowawców, nauczycieli nt. zaburzeń odżywiania, samouszkodzeń i samobójstw w sieci. Wykład poprowadzi psycholog Agnieszka Tuma.

Serdecznie zapraszamy

Więcej...

Zapraszamy uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych na zajęcia warsztatowe "Trening umiejętności psychospołecznych"

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Radomiu organizuje nabór na grupowe zajęcia warsztatowe dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, których celem będzie rozwijanie umiejętności psychospołecznych  m.in.:

  • asertywności,
  • negocjacji,
  • radzenia sobie ze stresem,
  • rozwiązywania problemów,
  • usprawniania komunikacji interpersonalnej.

Zajęcia będą odbywały się na terenie PP-P Nr 3 w czwartki co tydzień, w godzinach 16.30 - 18.00.

Termin pierwszego spotkania to  09.11.2017 r.

Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Lesiak - psycholog

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z prowadzącą zajęcia pod nr tel.: (48) 331 45 10  

Więcej...