Aktualności

Zaproszenie na wykład otwarty neurologopedy mgr Małgorzaty Jankowskiej "Funkcjonowanie ucznia z niepłynnością mowy w domu i środowisku szkolnym. Sposoby radzenia sobie z trudnościami fonacyjnymi".

Dnia 18.05.2016 r. o godz. 16.30 w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 ul. Główna 3, sala nr 1 (parter) odbędzie się wykład otwarty dla rodziców, nauczycieli i pielęgniarek szkolnych  "Funkcjonowanie ucznia z niepłynnością mowy w domu i środowisku szkolnym. Sposoby radzenia sobie z trudnościami fonacyjnymi".

Wykład poprowadzi mgr Małgorzata Jankowska - neurologopeda/pedagog/surdopedagog.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej...

Zaproszenie na zajęcia warsztatowe "Trening relaksacyjny"

Zapraszamy na cykliczne zajęcia warsztatowe "Trening relaksacyjny" dla uczniów gimnazjów. Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Zajęcia będą odbywały się na terenie PP-p Nr 3 (I pietro, gab nr 14), we wtorki od godz. 16.00 do 17.30. Pierwsze zajęcia odbędą się 10.05.2016 r. o godz. 16.00.

Zapisy u osoby prowadzącej mgr Anny Górlickiej - psychologa.

Więcej...

Zaproszenie na spotkanie "Różne formy pomocy uczniom słabym będących w trudnej sytuacji"

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu Pani Marzena Radulska-Olifirowicz serdecznie zaprasza pedagogów i psychologów szkolnych na spotkanie pt.: "Różne formy pomocy uczniom słabym będących w trudnej sytuacji", które odbędzie się w dniu 11.05.2016 r. (środa) o godz. 11.00, w budynku OKZ Profesja przy ulicy Biznesowej 7 (teren dawnych Zakładów Metalowych).

Więcej...

Zaproszenie na cykl zajęć warsztatowych "Zrozumieć nastolatka"

Warsztat "Zrozumieć nastolatka" przeznaczony jest dla wszystkich rodziców uczniów radomskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Spotkania prowadzą mgr Magdalena Znosko i mgr Agnieszka Tuma, psycholożki z PP-P Nr 3. Zajęcia odbywają się w każdą środę, począwszy od I-go spotkania od 27.04.2016 r. do 15.06.2016 r. zawsze od godz. 17.00 do 19.00.

Będziemy rozmawiać o emocjach naszych i naszych dzieci, jak reagować na trudne zachowania nastolatków, co jest ważne w procesie wychowawczym, czego unikać, a co nowego wprowadzić.

Zapraszamy M. Znosko i A. Tuma

Więcej...