Aktualności

Zaproszenie na wykład otwarty psychologa, doradcy zawodowego Anny Górlickiej "Jak pomóc dziecku w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej?"

Serdecznie zapraszamy dnia 21.03.2018 r. o godz. 16.30 rodziców, nauczycieli, wychowawców na wykład otwarty "Jak pomóc dziecku w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej?". Wykład poprowadzi psycholog, doradca zawodowy mgr Anna Górlicka.

Więcej...

DZIEŃ OTWARTY PP-P NR 3. ZAPRASZAMY!!!

„Dzień Otwarty” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu, ul. Główna 3

17 marca 2018 r. w godz. 9.00 – 13.00

 

Dyrekcja i pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu serdecznie zapraszają rodziców, uczniów, nauczycieli i wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej placówki  17. 03. 2018 r. (sobota) w godzinach 9.00 – 13.00 w „Dniu Otwartym” poradni.

Proponujemy możliwość kontaktu ze specjalistami pracującymi w naszej placówce: psychologami, pedagogami, logopedami, doradcami zawodowymi.

W tym dniu, bez wcześniejszego ustalenia terminu, bezpłatnie będzie możliwość:

  • zapoznania się z bogatą ofertą poradni,
  • konsultacji i rozmów ze specjalistami,
  • zapisu dzieci i młodzieży na specjalistyczne badania,
  • diagnozy preferencji zawodowych i uzyskania porady odnośnie dalszej drogi kształcenia,
  • uczestniczenia w grach i zabawach terapeutycznych (uczniowie klas. 0-IV) mających na celu rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, sprawności grafomotorycznej, koncentracji uwagi,
  • udziału w wykładach otwartych: „Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów (godz. 9.00) oraz „Depresja i niska samoocena dzieci i młodzieży” (godz. 10.30).

 

ZAPRASZAMY!!!

Więcej...

Zaproszenie na zajęcia warsztatowe dla uczniów klas 0- 2 ,,Kształtowanie postaw i sytemu wartości oraz poszerzanie słownictwa, sprawności językowych i realizacyjnych poprzez bajkoterapię’’

Program adresowany jest do uczniów oddziałów przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Dzieci poznając teksty literackie dostosowane do ich wieku i wrażliwości będą budowały w sobie prawidłowe wzorce postaw, zachowań, rozwijać sprawności  językowe, dialogowe i narracyjne, a także pozytywne nastawienie do siebie i innych ludzi.

Zajęcia będą odbywały się w czwartki od godziny 16.15 do 17. 45.

Przewidywany termin pierwszego spotkania 19.04.2018 r.

Przewidziano 8 spotkań.

Zajęcia prowadzą: pedagog Katarzyna Różańska i logopeda Ewa Kucharczyk

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z prowadzącymi zajęcia pod numerem tel.: 48 331 45 10

Więcej...