KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA/UCZNIA DO PORADNI

karta zgloszenia.docx (18.0 KiB)

ORZECZENIA

OPINIE/INFORMACJE z BADAŃ

Wniosek o wydanie opinii (1).doc (35.0 KiB)

Dokumenty niezbędne do wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się