Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
26-600 Radom, ul. Główna 3
REGON:000720786

Tel/fax: (48) 331 45 10
kom: 512 050 930
e-mail: sekretariat@ppp3.radom.pl

Sekretariat Poradni czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 18.00,

Organem prowadzącym PP-P Nr 3 jest:
Gmina Miasta Radomia
Wydział Edukacji
ul. Żeromskiego 53, II piętro

Nadzór pedagogiczny sprawuje:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Radomiu,
ul. Żeromskiego 53, III piętro