Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
26-600 Radom, ul. Główna 3
REGON:000720786

Tel/fax: (48) 331 45 10
kom: 512 050 930
e-mail: poradnia@ppp3radom.org.pl

Sekretariat Poradni czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 17.30,

Linie autobusowe: 2, 5, 6, 8, 10, 25

rozkład jazdy autobusów

Organem prowadzącym PP-P Nr 3 jest:
Gmina Miasta Radomia
Wydział Edukacji
ul. Żeromskiego 53, II piętro

Nadzór pedagogiczny sprawuje:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Radomiu,
ul. Żeromskiego 53, III piętro