Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
26-600 Radom, ul. Główna 3
REGON:000720786

Tel/fax: (48) 331 45 10
kom: 512 050 930
e-mail: poradnia@ppp3radom.org.pl

Sekretariat Poradni czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.30 - 18.00, a w piątek w godzinach: 7.30-17.00

Organem prowadzącym PP-P Nr 3 jest:
Gmina Miasta Radomia
Wydział Edukacji
ul. Żeromskiego 53, II piętro

Nadzór pedagogiczny sprawuje:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Radomiu,
ul. Żeromskiego 53, III piętro