Pracownicy

Dyrektor: mgr Marzena Radulska-Olifirowicz
Zastępca dyrektora: mgr Henryka Wiech

PSYCHOLODZY:

mgr Anna Brońska
mgr Anna Górlicka/oligofrenopedagog/doradca zawodowy
mgr Anna Gruszka
mgr Ewa Kamińska
mgr Małgorzata Krawczyk
mgr Katarzyna Lesiak 
mgr Beata Sadowska /oligofrenopedagog
mgr Ewa Sękowska-Molga
mgr Agnieszka Tuma
mgr Aneta Zamkowska
mgr Magdalena Znosko
mgr Urszula Żórawicz

PEDAGODZY:

mgr Monika Bąbolewska/doradca zawodowy
mgr Halina Bilska-Citak /neuroterapeuta
mgr Anna Filipowska /doradca zawodowy
mgr Joanna Gielniowska/oligofrenopedagog
mgr Ewelina Pluta
mgr Katarzyna Różańska/terapeuta pedagogiczny
mgr Bożena Warchoł/oligofrenopedagog
mgr Izabela Zielińska/surdopedagog

LOGOPEDA:
mgr Małgorzata Jankowska/surdologopeda/neurologopeda/surdopedagog
mgr Ewa Kucharczyk/oligofrenopedagog
mgr Marzena Niedziałek /oligofrenopedagog/tyflopedagog
mgr Aleksandra Głód/pedagog specjalny

 

ZESPOŁY:

Zespół ds. diagnozy, profilaktyki i terapii dzieci w wieku 0-6 lat:
A. Gruszka,
E. Kucharczyk, E. Sękowska-Molga, E. Pluta

Zespół ds. diagnozy, profilaktyki i terapii uczniów szkół podstawowych     kl.I-III
B. Warchoł,  A. Brońska, J. Gielniowska,  A. Głód, K. Różańska,B. Sadowska

Zespół ds. diagnozy, profilaktyki i terapii uczniów szkół podstawowych     kl. IV-VIII
M. Bąbolewska, A. Górlicka, M. Krawczyk, M. Niedziałek, A.Tuma,
A. Zamkowska, I. Zielińska, U. Żórawicz

Zespół ds. diagnozy, profilaktyki i terapii uczniów szkół ponadgimnazjalnych
K. Lesiak,  H. Bilska-Citak, A. Filipowska, M. Jankowska E. Kamińska,
M. Znosko,

Zespół ds. diagnozy, pomocy i aktywizacji w zakresie poradnictwa zawodowego
A. Górlicka, M. Bąbolewska, A. Filipowska,M. Radulska-Olifirowicz, B. Warchoł

Zespół ds. diagnozy i terapii zaburzeń mowy
M. Jankowska, A. Brońska, A. Głód, M. Niedziałek, E. Kucharczyk

Zespół ds. diagnozy, profilaktyki i terapii uczniów niepełnosprawnych
U. Żórawicz, A. Górlicka, A. Gruszka, E. Kucharczyk, M. Radulska-Olifirowicz, 
B. Sadowska, E. Sękowska-Molga, B. Warchoł, H. Wiech

LEKARZ KONSULTANT:
lek. med. Barbara Paczwa - specjalista chorób dzieci

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Marianna Grudzień - główna księgowa
mgr Kinga Kryczka - starszy specjalista ds. księgowości
mgr Dorota Kopcińska – inspektor ds. BHP
Marzena Turzyńska - samodzielny referent ds. administracyjno - gospodarczych
mgr Elżbieta Rejmer - samodzielny referent ds. administracyjno - kadrowych
inż. Łukasz Rumieńczyk - informatyk
Leszek Rosiak - konserwator
Grażyna Jaworska - obsługa
Anna Włodarczyk – obsługa