Pracownicy

Dyrektor: mgr Marzena Radulska-Olifirowicz
Zastępca dyrektora: mgr Henryka Wiech

PSYCHOLODZY:

mgr Anna Brońska
mgr Magdalena Gomuła
mgr Anna Górlicka/oligofrenopedagog/doradca zawodowy
mgr Ewa Kamińska
mgr Radosław Kulak
mgr Malwina Łoboda
mgr Beata Sadowska/oligofrenopedagog
mgr Ewa Sękowska-Molga
mgr Aneta Zamkowska
mgr Magdalena Znosko
mgr Urszula Żórawicz

PEDAGODZY:

mgr Monika Bąbolewska/doradca zawodowy
mgr Anna Filipowska /doradca zawodowy
mgr Joanna Gielniowska/oligofrenopedagog
mgr Ewelina Pluta/terapeuta pedagogiczny
mgr Katarzyna Różańska/terapeuta pedagogiczny
mgr Urszula Sikorska 
mgr Bożena Warchoł/oligofrenopedagog
mgr Izabela Zielińska/surdopedagog

LOGOPEDA:

mgr Aleksandra Głód/pedagog specjalny
mgr Małgorzata Jankowska/surdologopeda/neurologopeda/surdopedagog
mgr Ewa Kanecka/oligofrenopedagog/terapeuta SI
mgr Ewa Kucharczyk/oligofrenopedagog
mgr Marzena Niedziałek /oligofrenopedagog/tyflopedagog
mgr Agnieszka Zielińska

 

 

ZESPOŁY:

Zespół ds. diagnozy, profilaktyki i terapii dzieci w wieku 0-6 lat:
E. Kanecka, E. Kucharczyk, M. Łoboda, E. Sękowska-Molga, M. Niedziałek, E.Pluta

Zespół ds. diagnozy, profilaktyki i terapii uczniów szkół podstawowych kl.I-III
B. Warchoł,A. Brońska, J. Gielniowska,A. Głód, M. Gomuła,  K.Różańska,B.Sadowska

Zespół ds. diagnozy, profilaktyki i terapii uczniów szkół podstawowych kl. IV-VIII
M. Bąbolewska, M. Jankowska, A. Górlicka, u. Sikorska, A.Zamkowska, I.Zielińska, U. Żórawicz

Zespół ds. diagnozy, profilaktyki i terapii uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
A. Filipowska, E. Kamińska, M. Znosko,LEKARZ KONSULTANT:
lek. med. Barbara Paczwa - specjalista chorób dzieci

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

mgr Kinga Kryczka - główna księgowa
mgr Iwona Śnioch - starszy specjalista ds. księgowości
mgr Dorota Kopcińska – inspektor ds. BHP
Marzena Turzyńska - samodzielny referent ds. administracyjno - gospodarczych
mgr Elżbieta Rejmer - samodzielny referent ds. administracyjno - kadrowych
inż. Łukasz Rumieńczyk - informatyk
Leszek Rosiak - konserwator
Grażyna Jaworska - obsługa
Anna Włodarczyk – obsługa