Pracownicy

Dyrektor: mgr Marzena Radulska-Olifirowicz
Zastępca dyrektora: mgr Ewa Kanecka

PSYCHOLODZY:

mgr Anna Brońska
mgr Anna Górlicka/oligofrenopedagog/specjalista ds. edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu/doradca zawodowy
mgr Anna Gruszka/ pedagog specjalny w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
mgr Ewa Kamińska/psycholog kliniczny
mgr Radosław Kulak
mgr Malwina Łoboda
mgr Marzena Radulska-Olifirowicz /oligofrenopedagog/specjalista ds. edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu/neuroterapeuta/specjalista ds. terapii systemowej rodzin/doradca zawodowy
mgr Beata Sadowska/oligofrenopedagog/neuroterapeuta
mgr Ewa Sękowska-Molga
mgr Aneta Zamkowska
mgr Magdalena Znosko
mgr Urszula Żórawicz
mgr Kinga Żak

PEDAGODZY:

mgr Monika Bąbolewska/doradca zawodowy
mgr Anna Filipowska /doradca zawodowy
mgr Joanna Gielniowska/pedagog/oligofrenopedagog/specjalista ds. profilaktyki i resocjalizacji
mgr Ewelina Pluta/terapeuta pedagogiczny
mgr Katarzyna Różańska/terapeuta pedagogiczny
mgr Urszula Sikorska/oligofrenopedagog
mgr Bożena Warchoł/oligofrenopedagog/doradca zawodowy
mgr Izabela Zielińska/surdopedagog

LOGOPEDA:

mgr Aleksandra Głód/pedagog specjalny
mgr Małgorzata Jankowska/surdologopeda/neurologopeda/surdopedagog
mgr Ewa Kanecka/oligofrenopedagog/terapeuta SI
mgr Ewa Kucharczyk/oligofrenopedagog
mgr Marzena Niedziałek/psycholog/oligofrenopedagog/tyflopedagog

 

 

ZESPOŁY:

Zespół ds. diagnozy, profilaktyki i terapii dzieci w wieku 0-6 lat:
E.Pluta, A. Głód, A. Gruszka, E. Kucharczyk, M. Łoboda, E. Sękowska-Molga, , K. Żak

Zespół ds. diagnozy, profilaktyki i terapii uczniów szkół podstawowych kl.I-III
B. Warchoł,A. Brońska, J. Gielniowska,M. Niedziałek K.Różańska,

Zespół ds. diagnozy, profilaktyki i terapii uczniów szkół podstawowych kl. IV-VIII
M. Bąbolewska, M. Jankowska, A. Górlicka, R. Kulak, U. Sikorska, A.Zamkowska, I.Zielińska, U. Żórawicz

Zespół ds. diagnozy, profilaktyki i terapii uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
A. Filipowska, E. Kamińska, B. Sadowska, M. Znosko,LEKARZ KONSULTANT:
lek. med. Barbara Paczwa - specjalista chorób dzieci

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

mgr Kinga Kryczka - główna księgowa
mgr Iwona Śnioch - starszy specjalista ds. księgowości
mgr Dorota Kopcińska – inspektor ds. BHP
Marzena Turzyńska - inspektor ds. administracyjno - gospodarczych
mgr Elżbieta Rejmer - inspektor ds. administracyjno - kadrowych
inż. Łukasz Rumieńczyk - informatyk
Leszek Rosiak - konserwator
Grażyna Jaworska - obsługa
Anna Włodarczyk – obsługa