Działalność Punktu Konsultacyjnego w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 zapisy na badania diagnostyczne i konsultacje odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym w:

  • poniedziałek w godzinach 9.00 do 17.00 - rodzice dzieci i młodzieży, kl. 0 oraz I-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne,
    oraz
  • piątek w godzinach 8.00 -12.00 - rodzice dzieci w wieku 0 do 6 lat - nieuczących się i przedszkolnych.

    Zapraszamy osobiście rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletnich uczniów.

Konsultacje dla rodziców w sprawach kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania odbywają się w: 
poniedziałki  w godz.13.00 - 17.00, oraz środy w godz. 8.00 - 12.00.

Skierowanie nie jest wymagane. Do zapisu konieczny jest PESEL dziecka. Jeśli dziecko posiada wcześniej wydane: orzeczenie, opinię bądź informację o wynikach badań (psychologicznych, pedagogicznych bądź logopedycznych) prosimy o przyniesienie ich ze sobą na punkt konsultacyjny. 
Oferta Poradni jest bezpłatna.
Zapisów na diagnozę, terapię, zajęcia specjalistyczne może dokonać rodzic/opiekun prawny bądź pełnoletni uczeń.

 

ZAPRASZAMY

Wróć