FERIE z PORADNIĄ!!!

Drogi uczniu!!!

Jeżeli w zbliżające się ferie zimowe masz wolny czas i chciałbyś rozwijać swoje umiejętności społeczne, budować i wzmacniać poczucie własnej wartości, dowiedzieć się jak efektywnie się uczyć, to zapraszamy do naszej poradni na zajęcia warsztatowe:

1. „W świecie emocji” – zajęcia dla dzieci 5 i 6-letnich.

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne skierowane do dzieci uczęszczających do przedszkoli ogólnodostępnych, przejawiających trudności emocjonalne, adaptacyjne i wychowawcze.

Termin zajęć: od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. godz. 9.00-10.30
Prowadzący: mgr Anna Gruszka - psycholog, mgr Aneta Zamkowska - psycholog

 

2. „Techniki uczenia się i metody aktywizujące do nauki”- zajęcia grupowe dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-6.

Cele zajęć:

 • Poznanie technik pamięciowych;
 • Poprawa organizacji czasu przeznaczonego na naukę;
 • Diagnoza predyspozycji uczenia się;

Program:

 • Techniki wspierające efektywne uczenie się;
 • Elementy treningu skojarzeniowo- wyobrażeniowego;
 • Organizacja materiału do zapamiętania;
 • Mnemotechniki w nauce materiału szkolnego;
 • Techniki relaksacyjne;

Uczniowie znają i stosują w praktyce techniki uczenia się i zapamiętywania,potrafią zaplanować lekcje w sposób, który pobudza do kreatywnego i szybkiego zapamiętywania, potrafią ocenić swój styl uczenia się, dopasowywać najlepszy sposób pobudzania półkul mózgowych do pracy i zwiększenia efektów uczenia się;

Termin:  od 29.01.2019 do 01.02.2019 w godzinach 9.00- 11.30
Prowadzący: A. Tuma , M. Bąbolewska

 

3. "Stres-techniki relaksacyjne"  - zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych kl. VII-VIII oraz uczniów III klasy gimnazjum.

Uczestnictwo w treningu pozwoli uczniom na zrozumienie istoty i przyczyn stresu w ich życiu oraz pozwoli rozpoznać objawy stresu we własnym organizmie. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z tym w jaki sposób stres wpływa na ich zachowanie oraz poznają szereg pozytywnych sposobów radzenia sobie ze stresem.

Termin zajęć: od 28.01.2019 do 01.02.2019 r. w godzinach 10.30-12.00
Prowadzący: mgr Anna Gruszka - psycholog, mgr Aneta Zamkowska - psycholog

 

4. "Trening Umiejętności Psychospołecznych" -warsztaty dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych - VIII klas, jak również III klas gimnazjum.

Celem zajęć będzie rozwijanie umiejętności miękkich m.in.:

 • asertywności,
 • negocjacji,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • rozwiązywania problemów,
 • usprawniania komunikacji interpersonalnej.

Termin zajęć: od 04.02.2019 r. do 08.02.2019 r. w godzinach 9.00 - 11.30
Prowadzący: mgr Katarzyna Lesiak - psycholog, mgr Magdalena Znosko - psycholog

 

Zapisy na zajęcia prowadzone są w sekretariacie PP-P Nr 3
Radom ul. Główna 3
Tel. (48) 33-14-510

ZAPRASZAMY!!!

 

Wróć