Godziny pracy poradni 2 maja 2019 r.

Informujemy, że dnia 2 maja 2019 r. pracownicy pedagogiczni pracują w godzinach 8.00-12.00.

Wróć