Godziny pracy poradni w roku szkolnym 2017/2018

Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli do korzystania z oferty Poradni w nowym roku szkolnym 2017/2018.

Zapisy na badania diagnostyczne i konsultacje odbywają się  w Punkcie Konsultacyjnym w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00
Telefoniczne zapisy: środa 14.00 - 16.00 i piątek 10.00 -12.00

Konsultacje dla rodziców w sprawach kształcenia specjalnego oraz  indywidualnego nauczania odbywają się w: 
poniedziałki 9.00 - 17.00, wtorki 10.00 - 12.00 oraz środy 14.00 - 16.00

 

Oferta Poradni jest bezpłatna!

Skierowanie nie jest wymagane

Zapisów na diagnozę, terapię, zajęcia specjalistyczne może dokonać rodzic/opiekun prawny bądź pełnoletni uczeń.

 

Wróć