Zaproszenie na zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych kl. VII-VIII. Jak się uczyć? Techniki efektywnego uczenia się.

Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych kl. VII-VIII. Jak się uczyć? Techniki efektywnego uczenia się

Prowadzące: A. Tuma , M. Bąbolewska

 Termin zajęć: środy godz. 16.00-18.00

 Celem spotkań jest zrozumienie, że uczenie jest sztuką, którą można i warto opanować. Trudności, które uczeń napotyka w tym względzie, w dużym stopniu można rozwiązać, trzeba je jednak najpierw zidentyfikować, a następnie ,,zmierzyć się z nimi”.

 Jest to bardzo opłacalna inwestycja. Skracając czas przeznaczony na naukę, można zyskać go więcej na własne zainteresowania, zabawę, hobby itp., a więc można w przyszłości wykorzystywać go bardziej efektywnie.

Tematyka zajęć:

 1. Nauka dobrego planowania czasu,
 2. Wdrażanie do systematycznej pracy i samokontroli,
 3. Dostarczenie pozytywnych wzmocnień dotyczących umysłowego funkcjonowania uczniów,
 4. Lepsze poznanie siebie (test na półkulowość),
 5. Dostarczenie wiedzy uczniom na temat roli zmysłów w procesie uczenia się,
 6. Wyposażenie uczniów w proste techniki relaksacyjne,
 7. Zapoznanie uczniów z nowymi technikami szybkiego uczenia się.
 8. Uświadomienie uczniom potrzeby pokonywania barier w uczeniu się poprzez odpowiednie nastawienie i motywację do działania,
 9. Kształtowanie umiejętności nazywania i wyrażania uczuć oraz rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych,
 10. Kształtowanie umiejętności wyodrębniania z sytuacji stresu obiektywnych trudności    i efektywne przezwyciężanie ich,
 11. Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

 

Zapraszamy serdecznie uczniów klas VI-VIII.


W celu zapisania się proszę kontaktować się z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 3, tel: 48 331 45 10.

Wróć