Światowy Dzień Autyzmu

Jak co roku pracownicy naszej poradni aktywnie uczestniczyli w Światowym Dniu Autyzmu.Chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.  My wiemy i każdego roku widzimy, że to święto ma sens. Uczy akceptacji i zrozumienia, które są tak istotne nie tylko dla osób z autyzmem.
Autyzm nie jest chorobą! Jest całościowym zaburzeniem rozwoju. Jest odmiennym od typowego sposobu rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się różnorodnym schematem zachowań.  W Polsce jedno dziecko na sto ma zdiagnozowany autyzm. Niektórzy z nas codziennie w swoim najbliższym otoczeniu - w rodzinie, szkole, pracy spotykają osoby z autyzmem.

 

„Przywództwo edukacyjne jako wyrażenie wizji, budowanie strategii, klimatu pracy placówki w oparciu o potencjał rady pedagogicznej”

Przywództwo edukacyjne jako wyrażenie wizji, budowanie strategii, klimatu pracy placówki w oparciu o potencjał rady pedagogicznej”.
Marzena Radulska - Olifirowicz

Dbając o poszerzanie wiedzy z zakresu zarządzania, podejmuję udział w różnych formach doskonalenia zawodowego dedykowanych dyrektorom szkół i placówek oświatowych. W 2018 roku zdecydowałam się na kolejne studia podyplomowe w tym zakresie, w ramach których mogłam poszerzać moją wiedzę i umiejętności z zakresu współpracy z radą pedagogiczną, na czym bardzo mi zależy.
Program Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS) to bezpłatne trzysemestralne studia podyplomowe dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych - dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli. Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne nie są licznie reprezentowane wśród wielu grup studentów z całej Polski. W województwie mazowieckim jestem jedynym reprezentantem tych placówek.
Tematem wiodącym, który zdecydowałam się podjąć w ramach studiów ALO SUS jest: Przywództwo edukacyjne jako wyrażenie wizji, budowanie strategii, klimatu pracy placówki w oparciu o potencjał rady pedagogicznej”.
Studia współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w programie POWER w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Część dodatkowych zajęć dydaktycznych oraz przygotowanie trenerów i kadry nauczającej jest prowadzona w ramach programu Szkoła Ucząca Się przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Akademia Liderów Oświaty prowadzona jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, jedną z największych instytucji edukacyjnych w Polsce, która od ponad 20 lat konsekwentnie pracuje z dyrekcjami szkół, kadrą nauczycielską, samorządami terytorialnymi i centralnymi władzami oświatowymi na rzecz efektywniejszego uczenia się w szkole, prowadząc m.in. program Szkoła Ucząca Się, w ramach którego poprzez profesjonalizację pracy szkół i nauczycieli w ponad 3 tysiącach szkół wprowadzono zmianę podnoszącą efektywność nauczania i uczenia się.
Do przygotowania programu Akademii Liderów Oświaty wykorzystano ponad 10-letnie doświadczenia w realizacji Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty, prowadzonych we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Collegium Civitas, które wykształciły 400 dyrektorów i pomogły im wdrożyć działania, dzięki którym szkoła staje się organizacją uczącą się, kontrolującą jakość kształcenia i poszukującą innowacyjnych metod i skutecznych sposobów współpracy.

Partnerzy CEO:

 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
 • Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Wykładowcami są naukowcy specjalizujący się w oświacie oraz eksperci praktycy - trenerzy CEO i dyrektorzy konsultanci (DK). Oprócz wykładów w programie studiów znajdują się warsztaty, które pomagają w zdobyciu praktycznych umiejętności pracy z radą pedagogiczną. Podczas trzech semestrów studiów Dyrektorzy uczą się jak stworzyć przestrzeń dla jakościowej zmiany w swojej placówce.  Przy wsparciu prowadzących planują i wprowadzają wraz z radą pedagogiczną nowe zasady pracy nauczycieli i uczniów, inspirowane metodami o potwierdzonej skuteczności. Praca dyplomowa polega na opisaniu doświadczeń z tego procesu i podzieleniu się nimi.
W dniu 28.02.2019 roku na kolejnej konferencji zorganizowanej w Warszawie dla słuchaczy z całego kraju w ramach studiów ALO SUS, zostałam wytypowana do wystąpienia celem podzielenia się własnymi doświadczeniami z procesu wdrażania zaplanowanych zmian jakościowych w naszej poradni. Jako jedyny reprezentant poradni psychologiczno – pedagogicznych wywołałam swoim wystąpieniem duże zaciekawienie wśród dyrektorów szkół i przedszkoli z całej Polski. Największe zainteresowanie wzbudziły realizowane przez naszą poradnię projekty, w tym projekt: „Profilaktyka agresji i przemocy w gimnazjum. Od badania do działania”  realizowany we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz projekt „Szkoła, książka teatr – droga humanisty w dorosłość” realizowany we współpracy z Radomskim Teatrem Powszechnym i Biblioteką Pedagogiczną w Radomiu. Takie systemowe działania inicjowane przez poradnię, rozpoczynające się szeroką diagnozą problemu i zakończone działaniami postdiagnostycznymi, „szytymi na miarę” jak się okazało nie są codziennością we współpracy poradni ze szkołami czy przedszkolami.
Miło było słyszeć po zakończeniu wszystkich wystąpień, że nasze działania są wyjątkowe i zmieniają sposób myślenia o poradniach jako instytucjach bardzo hermetycznych, mało otwartych na zewnątrz na zdecydowanie bardziej pozytywny.
W informacjach zwrotnych, w kuluarach, usłyszałam, że działalność naszej poradni daje nadzieję na to, że o poradniach zacznie się w końcu myśleć jako o miejscach do których idzie się po rozwój, zgodnie z moim optymistycznym założeniem. Dało mi to nadzieję, że moje marzenie o przełamaniu stereotypu, że do poradni idzie tylko ten, kto ma problemy, ma szansę się spełnić. 

Szczegółowy opis wspomagania naszej poradni zostanie opublikowany wkrótce na platformie „Doskonalenie w sieci”. Wcześniej, już w czerwcu tego roku, będzie prezentowany w tutejszej poradni dla uczestników naszej grupy studenckiej zwanej na potrzeby projektu – „gniazdem”, którym opiekuje się doradca metodyczny Pani Anna Dudek z Lublina. Dziękuję bardzo koleżankom i kolegom z mojej grupy za inspiracje, informacje zwrotne wiarę we mnie i moje pomysły dotyczące zarządzaniem placówką, wszelkie uwagi i przemyślenia dotyczące Planera wspomagania naszej poradni, na każdym kolejnym etapie jego powstawania.

Marzena Radulska - Olifirowicz

Targi Szkół Wyższych

We wtorek 12 marca odbyły się w Radomiu XVI Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych, których głównym organizatorem był Zespół Szkół Technicznych w Radomiu.
Targi to dla wielu młodych ludzi, którzy chcą kontynuować naukę po szkole średniej, wyspecjalizować się i znaleźć swoją drogę, pierwszy kontakt z przyszłą uczelnią. W jednym miejscu mieli możliwość zapoznać się z ofertami największych uczelni w kraju i zobaczyć, jakie wymagania muszą spełnić podczas rekrutacji.
W uroczystym otwarciu imprezy uczestniczyła Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 Pani Marzena Radulska –Olifirowicz. Ponadto nasza placówka miała tam swoje stoisko, na którym odbywały się konsultacje z doradcą zawodowym -panią Anną Filipowską.
Było to dla uczniów dodatkowe uzupełnienie i wsparcie przy wyborze odpowiedniej szkoły wyższej oraz sprecyzowaniu kierunku dalszego kształcenia.

Wykład otwarty "Stres a funkcjonowanie ucznia w szkole"

Dnia 16.01.2019 r. w naszej poradni odbył się kolejny wykład otwarty. Tym razem tematem przewodnim był stres a funkcjonowanie ucznia. Pani Anna Brońska - psycholog naszej poradni przedstawiła prezentację, w której zawarła informacje na temat samego zjawiska jakim jest stres, jego źródeł i sposobów radzenia sobie z nim.
Wykład cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem nauczycieli, rodziców i studentów.

Dziękujemy za udział w wykładzie otwartym i zapraszamy już na kolejny, który odbędzie się 20 marca 2019 r. Pedagog Katarzyna Różańska przedstawi wykład nt."Uczeń z ADHD".

Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe w ramach sieci współpracy dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu KO Delegatury Radom

W dniu 09 listopada 2018 r. odbyło się w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu, spotkanie szkoleniowo-warsztatowe w ramach sieci współpracy dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu KO Delegatury Radom (prezentacja poniżej). Dyrektorom towarzyszyli przewodniczący Zespołów Orzekających z uwagi na tematykę spotkania dotyczącą orzeczeń.
Wsparciem merytorycznym otoczyła nas Pani wizytator Renata Otolińska. Warsztat poprowadziły: dyrektor PP-P nr 3 w Radomiu Marzena Radulska – Olifirowicz i dyrektor PP-P w Lipsku – Izabela Kosior.
Ewaluacja spotkania potwierdziła, że było ono potrzebne i że warto takie spotkania kontynuować, choćby z uwagi na integrację środowiska, możliwość dzielenia się i wymiany doświadczeń oraz ujednolicenia działań poradni.

Kolejne spotkanie sieci współpracy dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych zaplanowano na luty 2019 r. w siedzibie Kuratorium w Radomiu. Tematem spotkania będzie m.in. jedna z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej – zindywidualizowana ścieżka kształcenia.

 

Siec wspolpracy i samoksztalcenia - prezentacja.pdf (2.3 MiB)
Dzień Otwarty Poradni

17 listopada odbył się kolejny "Dzień Otwarty" w naszej poradni. Dziękujemy serdecznie za tak duże zainteresowanie. Udało nam się przyjąć 44 osoby. Najliczniejszą grupą (50%) byli rodzice  dzieci w wieku 0-6 lat, następnie rodzice dzieci ze szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. 

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło:

 • rozwoju mowy i zaburzeń u dzieci,
 • problemów emocjonalnych,
 • problemów wychowawczych,
 • trudności w nauce,
 • wyboru ścieżki zawodowej,
 •  zaburzeń zachowania,
 • problemów w pisaniu.

Nasza kadra udzieliła wielu porad oraz wyznaczyła terminy badań i konsultacji.

Z nadzieją, że spełniliśmy Państwa oczekiwania zapraszamy już na kolejny "Dzień Otwarty" za rok! Zapraszamy również do całorocznego korzystania z naszej bogatej oferty.

Dyrektor poradni wraz z gronem pedagogicznym

Projekt "Szkoła, książka, teatr - droga humanisty w dorosłość"

21.03.2018 r. odbyło się kolejne czytanie sztuki w ramach projektu "Szkoła, książka, teatr - droga humanisty w dorosłość".

Mark Twain powiedział: "Człowiek, który nie czyta książek nie ma przewagi nad tym, który nie potrafi czytać".  

Projekt zrodził się z myślą o uczniach i dla uczniów. Powstał przy współpracy X Liceum Ogólnokształcącego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3. Głównym celem projektu jest propagowanie edukacji i kultury czytelniczej. 

Szkoła odgrywa wyjątkową rolę w edukacji czytelniczej społeczeństwa. To ona stwarza bardzo duże możliwości kontaktu człowieka ze słowem drukowanym i to przez stosunkowo długi czas, co jest bardzo ważne w tych środowiskach, gdzie dostęp do książek, czasopism, różnych publikacji jest utrudniony. To właśnie szkoła wraz z biblioteką szkolną, ma najlepsze warunki edukacji czytelniczej oraz ma dużą sposobność profilaktycznego oddziaływania na uczniów, którzy z różnych przyczyn, niejednokrotnie niezależnych od siebie nie czytają książek.

Za pośrednictwem książek następuje poznawanie świata, dorobku cywilizacyjnego przeszłości,uczestnictwo w kulturze. książki pomagają budować naszą osobowość, nasz wewnętrzny świat, niezależnie od tego ile mamy lat. Kształtują nasze życie.

Czytanie sztuk teatralnych, z racji  tego, ze pisane są z podziałem na role, daje możliwość spotkania się młodych ludzi twarzą w twarz w realnym świecie, sprzyja wspólnemu czytaniu, byciu ze sobą. Uczy szacunku do miejsca jakim jest teatr i czyni go bliższym młodym ludziom, co może sprzyjać chęci obcowania ze sztuką w dorosłym życiu. Jest to alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. Chcemy dać młodzieży szansę na podjęcie dyskusji na temat wysłuchanej sztuki. 

Podczas ostatniego spotkania młodzieży ze sztuką próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • czy są - jeśli tak to jakie - granice wpływu na drugiego człowieka?
 • jak dalece powinniśmy pozwolić innym wpływać na nas samych, czy jest granica, za którą to już nie jestem "ja", tylko wyobrażenie o mnie stanowiące realny obraz - urzeczywistniony - tkwiący w czyjeś wyobraźni?
 • czy takie postępowanie jest moralne?
 • powody, dla których pozwalamy innym wpływać - ingerować w nas, skutki tego (pozytywne, negatywne),
 • czy łatwiej być sobą - jeśli siebie lubię, akceptuję?   

 

Pierwsza edycja ferii z bajkoterapią już za nami.

Zajęcia z bajkoterapii przeznaczone były dla uczniów klas 0 – III. Odbywały się w dniach 15 – 22 stycznia 2018 roku na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu.
Dokonano wyboru tekstów literackich dostosowanych do wieku dziecka i jego wrażliwości, promujących pozytywne wzorce postaw, zachowań, a także pozytywne nastawienie do siebie i innych ludzi. Podczas zajęć były stosowane różnorodne środki i narzędzia oddziaływań: bajki, baśnie.
W programie zajęć oprócz prezentacji ciekawych bajek terapeutycznych znalazły się także atrakcyjne zabawy twórcze typu: zabawy ruchowe, muzyczne, plastyczne.
Zajęcia kończyły się bajką relaksacyjną, której celem było wywołanie odprężenia i uspokojenia dziecka po pełnym emocji dniu.
Mamy nadzieję, że spotkania z bajkoterapią na stałe zagoszczą w ofercie naszej poradni i będą miejscem radosnego spotkania dla naszych najmłodszych.

 

 


Katarzyna Różańska
pedagog - terapeuta

Afazja i powrót do przeszłości

Mgr Małgorzata Jankowska - neurologopeda jest współautorką książki „Afazja i powrót do przeszłości".
Książka polecana jest dla logopedów, neurologopedów pracujących z osobami po incydentach neurologicznych.
Autorki - Małgorzata Jankowska i Jolanta Pszczółka w przystępny sposób omawiają najważniejsze zagadnienia dotyczące afazji – jej definicję, przyczyny, rodzaje, przejawy, a także formy, cele i przebieg procesu terapeutycznego. Posługują się przy tym przykładami autentycznych przypadków zaczerpniętymi z własnej praktyki zawodowej oraz z zapisków znanych postaci, literatury i filmu, które ukazują wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć afatycy, aby „powrócić do przeszłości”. Dużym walorem książki są liczne ilustracje wykonane przez pacjentów i słowniczek pojęć związanych z zaburzeniami mowy.

Gorąco polecamy lekturę książki.

Wakacje w Poradni już za nami.

W roku szkolnym 2016/2017 w okresie wakacyjnym nasi najmłodsi uczniowie kl. 0 - I, PSP Nr 14 w ZSI uczestniczyli w zajęciach z bajkoterapii na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu. Zajęcia odbywały się w 5 osobowej grupie uczniów w terminie 03.07.17r. - 07.07.17r.
W programie zajęć oprócz prezentacji ciekawych bajek terapeutycznych znalazły się także atrakcyjne zabawy twórcze typu: zabawy ruchowe i plastyczne, teatrzyk w wykonaniu dzieci. Głównym twórcą scenografii do przedstawienia pt.: ,,Foczka Balbinka”, która zgubiła się rodzicom na nadmorskiej plaży był jeden z uczestników zajęć, Pawełek.Przedstawienie teatralne w każdej formie jest dla dzieci zawsze okazją do przeżywania silnych emocji, tak też było i w tym przypadku, kiedy uczniowie wchodzili w rolę bohaterów do bajki o ,,Królewnie Śnieżce”. Perspektywa odegrania roli głównych postaci bajki uświadomiła dzieciom zagrożenia płynące ze świata zewnętrznego, kierowania się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznajomych.
Poprzez wybrane bajki dzieci uczyły się oceniać postępowanie bohaterów, odróżniać dobro od zła, czy też nabywały zasady dobrego zachowania. Pomocna przy tym szczególnie okazała się bajka o ,,Niedźwiadku Kłopotku”. Dzieci identyfikowały się z bohaterami bajek i odnajdywały korzyści z prawidłowego zachowania. Warto też wspomnieć bajkę o ,,Piotrusiu, dzielnym Azorku i mądrej Filemonce”, która pomaga dzieciom w kształtowaniu poczucia własnej wartości oraz uczy je troski i odpowiedzialności za zwierzęta.
Zajęcia kończyły się bajką relaksacyjną, która służyła do zamykania właściwych zajęć terapeutycznych. Miała na celu wywołanie odprężenia i uspokojenia dziecka po pełnym emocji dniu.
Na koniec moich wspomnień z minionych wakacji w Poradni chciałabym jeszcze raz podziękować mamie naszego Pawełka, która przygotowała dla nas niespodziankę. Otóż przygotowała dla dzieci smaczny poczęstunek, za co Jej serdecznie dziękuję. Moje podziękowania kieruję także w stronę wszystkich mam uczniów uczestniczących w zajęciach. Dziękuję Wam drogie mamy za Waszą życzliwość, serdeczność a dzieciom za szczery i piękny uśmiech.

 Katarzyna Różańska
pedagog - terapeuta

Projekt „Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości”

           W roku szkolnym 2016/2017 pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 w Radomiu przygotowali we współpracy z Zespołem Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu projekt dotyczący kształtowania postaw i wychowania do wartości, który jest realizacją jednego z zadań polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.
Głównym jego celem jest rozwijanie u młodzieży zdolności do autorefleksji oraz podejmowania świadomych wyborów.
Projekt obejmuje: diagnozę postaw życiowych oraz hierarchii wartości młodzieży z dwóch klas pierwszych, warsztaty dla uczniów, prelekcje dla rodziców, konsultacje psychologiczne dla nauczycieli, pedagogów i psychologa szkolnego prowadzone przez psychologów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 w Radomiu.
Realizacja projektu odbywa się w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu ul. Armii Ludowej 1 w roku szkolnym 2016/2017 (marzec– czerwiec 2017r.)oraz będzie kontynuowania w nowym roku szkolnym 2017/2018 ( wrzesień – grudzień 2017r.).

Kształt rzeczy - młodzież 10 LO w Radomiu na deskach Teatru Powszechnego w Radomiu – projekt realizowany z udziałem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu

13 czerwca w Teatrze Powszechnym w Radomiu młodzi aktorzy, uczniowie z X LO im St. Konarskiego w Radomiu zaprezentowali swoim rówieśnikom z innych radomskich szkół intrygującą sztukę Neila LaBute „Kształt rzeczy”. Wydarzenie to było częścią projektu "Szkoła Książka Teatr - droga humanisty w dorosłość", któremu patronuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Radomiu a współorganizatorami są Teatr Powszechny w Radomiu i Biblioteka Pedagogiczna.
Co roku młodzież licealna przygotowuje próbę czytaną wybranej sztuki i prezentuje ją koleżankom i kolegom.
Tegoroczny spektakl został nagrodzony długimi brawami. Widownia doceniła grę młodych aktorów oraz ich zaangażowanie na scenie. Druga część spotkania poświęcona była dyskusji na temat treści sztuki, której moderatorami byli psycholodzy  naszej Poradni. Temat utworu -  granice manipulacji w codziennym życiu, bardzo poruszył zgromadzonych na widowni. Wywołał ciekawą dyskusję oraz skłonił nas wszystkich do refleksji.  Tegoroczne przedsięwzięcie należy do wyjątkowo udanych. Gratulujemy!

Edukacja szkolna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną z perspektywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Dnia 25.04.2017 r. w Wyższej Szkole Biznesu im.bp. Jana Chrapka odbyła się konferencja "Były, są i będą. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji. Forum eksperckie". Nasza poradnia była jednym z partnerów konferencji zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka. Podczas konferencji prezentację multimedialną "Edukacja szkolna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną z perspektywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu" przygotowała i przedstawiła Beata Sadowska - psycholog/oligifrenopedagog/neuroterapeuta.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Po raz kolejny Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu świecili na niebiesko w zorganizowanej 02.04.2017 r. z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu imprezie "Niebieski Radom dla Autyzmu".

Szkolenie "Depresja jest bolesna - jak pomagać uczniom cierpiącym na zaburzenia nastroju?"

28.03.2017 r. w naszej poradni odbyło się szkolenie "Depresja jest bolesna-jak pomagać uczniom cierpiącym na zaburzenia nastroju?". Szkolenie poprowadziła reprezentująca Instytut Badań w Oświacie Pani Małgorzata Łuba - psycholog, psychoterapeuta poznawczo - behawioralny, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi program profilaktyczny zachowań samobójczych u dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest wykładowcą Szkoły Psychoterapii Centrum CBT-EDU.
W szkoleniu na zaproszenie dyrektora poradni Pani Marzeny Radulskiej-Olifirowicz wzięli udział psycholodzy i pedagodzy ze szkół współpracujących z naszą placówką.

Wykład pt. „Terapia poznawczo-behawioralna w pracy z młodzieżą przejawiającą zachowania ryzykowne”.

28.09.2016 r. w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu w roli prelegenta wystąpiła Pani Małgorzata Krawczyk psycholog naszej poradni, która poprowadziła wykład pt. „Terapia poznawczo-behawioralna w pracy z młodzieżą przejawiającą zachowania ryzykowne”. Prelekcja odbywała się w związku ze współpracą Zespołu Szkół Technicznych oraz Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu  w ramach międzynarodowego projektu pt.: CARE3 – Children at risk:
(Non-formal) Education, Experience, Efficiency” finansowanego z programu Erazmus+, Akcja 2. Partnerstwa strategiczne.
W prelekcji uczestniczyli nauczyciele, specjaliści oraz funkcjonariusze policji z Polski, Norwegii, Łotwy oraz Estonii.

Spotkanie informacyjno - warsztatowe "Innowacyjne metody diagnozy i terapii osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego"

W dniu 27.09.2016 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we współpracy z Radomskim Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” zorganizowała spotkanie informacyjno – warsztatowe „Innowacyjne metody diagnozy i terapii osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego”.
Podczas spotkania lek. Med. Anna Ciszek – otolaryngolog, specjalista audiolog  przedstawiła wykład nt.”Centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego”. Pracownik PP-P Nr 3 mgr Małgorzata Jankowska – surdopedagog, surdologopeda, neurologopeda przedstawiła prezentację nt.” Uwaga słuchowa, diagnoza i terapia metodą Tomatisa”. Przedstawiciel „Medincusa” mgr Małgorzata Sirak – surdologopeda, neurologopeda zaprezentowała metodę SPPS- Stymulator Polimodalnej Percepcji Słuchowej, służącą do prowadzenia terapii uwagi słuchowej.
Spotkanie zakończyło się dyskusją i wymianą doświadczeń zaproszonych gości.

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

    W dniu 29.06.2016 r. w V Letnim Uniwersytecie Nauczycieli Humanistów, organizowanym przez MSCDN, wzięli udział pracownicy merytoryczni Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3. Tematem wykładu i warsztatów były „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”.

    mgr Izabela Zielińska zapoznała słuchaczy z definicjami dotyczącymi dysleksji, przyczynami jej powstawania oraz różnicami między uogólnionymi trudnościami w uczeniu się a specyficznymi w czytaniu i pisaniu.

    mgr Stanisław Mazur omówił znaczenie prawidłowego rozwoju funkcji percepcyjno – motorycznych oraz rozwoju mowy w sprawnym nabywaniu umiejętności czytania i pisania.

    mgr Halina Bilska – Citak przedstawiła słuchaczom wykładu specyficzne trudności w uczeniu się poszczególnych przedmiotów na jakie napotykają uczniowie z dysleksją.

    Po wykładzie w trzech grupach odbyły się warsztaty psychologiczno – pedagogiczne, w których uczestniczyło około 60 nauczycieli.

 

Konferencja "Profilaktyka agresji i przemocy w gimnazjum. Od badania do działania".

         Konferencja: „Profilaktyka agresji i przemocy w gimnazjum. Od badania do działania” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia Pana Radosława Witkowskiego zorganizowana została przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3 w Radomiu przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.Konferencja odbyła się 07.06.2016 r.

       Wsparcia w realizacji zarówno projektu diagnostycznego (badania agresji i przemocy przeprowadzono we wszystkich radomskich gimnazjach), jak i samej konferencji udzielił Wiceprezydent Miasta Radomia Pan Karol Semik.
W konferencji udział wzięli zaproszeni goście: Wiceprezydent Miasta Radomia Pan Karol Semik, Dyrektor Wydziału Edukacji w Radomiu – Pani Anna Ostrowska, Inspektorzy Wydziału Edukacji, kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  - Wydział w Radomiu – Pan Bogusław Tundzios, Dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - Pani Edyta Wójcik, dyrektorzy radomskich gimnazjów, poradni psychologiczno – pedagogicznych, pracownicy pedagogiczni szkół oraz pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu. Dyrektora radomskiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty reprezentowała Wizytator – Pani Renata Otolińska.

          Konferencję rozpoczął Wiceprezydent Miasta Radomia – Pan Karol Semik, który odniósł się w swoim wystąpieniu zarówno do samego problemu jakim jest agresja i przemoc w szkole, jak i do funkcjonowania mechanizmów, które wdrożone w szkołach mogłyby skutecznie temu zjawisku zapobiegać.
Następnie ogólny raport z badań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3 w Radomiu we wszystkich szkołach gimnazjalnych z terenu Miasta Radomia przedstawił dr Jakub Kołodziejczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

         Po tym wystąpieniu zebrani mięli okazję wysłuchać wykładu Profesora Krzysztofa Ostaszewskiego z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pan Profesor mówił na temat „Profilaktyki pozytywnej.” Podkreślał, jak ważny jest klimat szkoły i że należy się skupić w pracy z młodzieżą na czynnikach chroniących.

          Po krótkiej przerwie, nastąpiła część warsztatowa spotkania, na której poszczególne szkoły zapoznały się z indywidualnymi raportami dla konkretnej szkoły. Następnie we współpracy z pracownikami poradni podjęto dyskusję o priorytetach profilaktyki i interwencji dla gimnazjum.  Podczas sesji warsztatowej szkoły korzystały z możliwości konsultacji z dr Jakubem Kołodziejczykiem i prof. Krzysztofem Ostaszewskim.

           Na zakończenie sesji dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Radomiu Marzena Radulska – Olifirowicz zebrała wypracowane wnioski dotyczące m.in. pomocy potrzebnej gimnazjom w realizacji profilaktyki. Kolejne spotkanie szkół zaplanowano na wrzesień 2016 r.

 

 

 

Edukacja czytelnicza – nauczyciel przewodnikiem w świecie słowa

W ramach sieci współpracy (Biblioteka Pedagogiczna, Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Radomiu była współorganizatorem konferencji na temat ,,Edukacja czytelnicza – nauczyciel przewodnikiem w świecie słowa”, która odbyła się w dn. 27.04.2016 roku. PP-P Nr 3 reprezentowały panie Joanna Gielniowska i Katarzyna Różańska.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i zgromadziła liczne grono pracowników oświatowych.

Adresatem konferencji byli:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego
 • nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
 • nauczyciele bibliotekarze

W programie konferencji znalazły się:

 • wykłady na temat:
 1. W kręgu literatury dla dzieci i młodzieży – dr Anna Klas-Markiewicz
 2. Radomska Wytwórnia Tekstów – Pisarze związani z Miastem – mgr Marcin Kępa
 • warsztaty na temat:
 1. Czytam w Internecie – mgr Zbigniew Trysiński (BP)
 2. Drama jako metoda zachęcająca do lektury – mgr Barbara Maciąg (MSCDN)
 3. Terapeutyczna rola literatury – mgr Joanna Gielniowska, mgr Katarzyna Różańska (PPP)
 4. Elementy logopedii wspomagające czytanie – mgr Małgorzata Baruta (RODoN)

Warsztaty prowadzone przez panią J. Gielniowską i K. Różańską składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej przekazano informacje na temat terapeutycznej roli literatury, bajkoterapii w życiu młodego czytelnika. Przedstawiono charakterystykę poszczególnych bajek terapeutycznych oraz schemat ich tworzenia.

W części praktycznej dokonano prezentacji bajek terapeutycznych m.in. pani dr Marii Molickiej, autorki tekstów bajek terapeutycznych. Następnie uczestnicy warsztatów tworzyli własne autorskie bajki terapeutyczne. Na koniec zajęć odbyła się prezentacja prac, która skłoniła nauczycieli do refleksji i spojrzenia na problem dziecka.

,,Książka to mistrz, co darmo nauki udziela,

kto ją lubi, doradcę ma i przyjaciela,

który z nim smutki dzieli, pomaga w radości,

chwile nudów odpędza, osładza cierpkości”.

 

Ambroży Grabowski

 

„SZKOŁA, KSIĄŻKA, TEATR – droga humanisty w dorosłość”

21 marca 2016 roku w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu  odbyło się czytanie sztuki Mariusa von Mayenburga „Eldorado”

To finał wspólnej pracy:

- uczniów i nauczycieli trzech radomskich liceów

- Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu

- Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu

     oraz nas - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 

 • uczniowie I LO im. M. Kopernika wcielili się w role bohaterów sztuki
 • uczniowie V LO im. R. Traugutta pełnili role konferansjerów
 • uczennice IV LO im. T. Chałubińskiego sprawnie obsługiwały szatnię

          dla widzów

 • Teatr Powszechny udostępnił salę
 • Biblioteka Pedagogiczna pomogła w wyborze tekstu
 • psycholożki z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr3  Magdalena Znosko i Małgorzata Krawczyk moderowały dyskusję po przedstawieniu.

Patronat honorowy objęli: wiceprezydent  miasta Karol Semik oraz Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego.

Gości przywitała oraz słowo wstępne na temat wagi i  popularyzacji czytelnictwa wygłosiła  dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 3 Marzena Radulska-Olifirowicz.

„Z różnych stron dochodzą głosy, że współczesna młodzież czyta coraz mniej. Mimo dużej ilości zainteresowań, jakie przejawiają młodzi ludzie, to książce poświęcają stosunkowo niewiele uwagi. Braki czytelnicze próbuje wyrównywać szkoła, która wraz z biblioteką szkolną ma najlepsze warunki edukacji czytelniczej ze względu na możliwość jej planowania, programowania i włączenia w system dydaktyczno-wychowawczy. Publiczne czytanie sztuk teatralnych z podziałem na role to dobra forma nie tylko popularyzacji czytelnictwa i sztuki teatralnej, ale i okazja do zastanowienia się nad sobą, poprzez odniesienie do zachowań i decyzji bohaterów przedstawianych historii, podzielenie się z rówieśnikami oraz wychowawcami i psychologami swoimi przemyśleniami, wątpliwościami i ocenami tego, co usłyszeli i co pobudziło ich do refleksji nad światem i kondycją ludzką.”

 

 

A oto konferansjerzy  -  uczniowie V LO im. R. Traugutta

Uczniowie I LO im. M. Kopernika wcielili się w role bohaterów sztuki „Eldorado”

Po brawurowo przedstawionym przez młodzież tekście, panie Magdalena Znosko oraz Małgorzata Krawczyk  psycholożki z naszej poradni zaprosiły młodych widzów i aktorów do dyskusji, która była próbą narysowania portretów psychologicznych bohaterów sztuki. Młodzież wyrażała swoje wątpliwości co do motywacji i zachowań  przedstawianych postaci,  dokonała wspólnej próby oceny ich ostatecznych decyzji, również poprzez  odniesienie dylematów bohaterów do  przekonań i systemu wartości młodych widzów.

Międzynarodowy Dzień Romów

08. 04. 2016 r. w hotelu Awiator w Radomiu odbyła się konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Romów, na którą zostali zaproszeni i w której uczestniczyli pracownicy PPP3. Tematyka konferencji dotyczyła głównie edukacji dzieci romskich. Relację z konferencji zamieściła Telewizja Dami.

http://www.dami24.pl/wiadomosci/item/4166-miedzynarodowy-dzien-romow

Pracownicy poradni obejmują opieką psychologiczno – pedagogiczną dzieci i młodzież romską. W tym zakresie współpracujemy z Panią Karoliną Kwiatkowską, asystentem romskim, która służy nam nieocenioną pomocą w komunikacji z rodzicami i dziećmi, w zrozumieniu specyfiki funkcjonowania Romów. W bieżącym roku szkolnym grupa uczęszcza na specjalistyczne zajęcia w poradni ukierunkowane na wyrównywanie ich szans edukacyjnych.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3 brali aktywny udział w obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

W ramach akcji Polska na Niebiesko Poradnia świeciła na niebiesko dla dzieci z autyzmem. Współpracowaliśmy z Klubem Rodziców JIM/Radom i ze Stowarzyszeniem Karuzela. Szczególnym wyróżnieniem dla naszej placówki było otrzymanie JIMboxa, czyli specjalnego pakietu do świecenia. PPP3 została wybrana spośród 100 placówek w kraju, którym go przesłano.

02.04.2016 r.

Pracownicy PPP 3 brali udział w Niebieskim Korowodzie, który przeszedł ulicą Żeromskiego – od fontann do muszli koncertowej w Parku Kościuszki.

Mgr Stanisław Mazur  przedstawił uczestnikom korowodu i zebranym w parku informacje dotyczące specyfiki funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu i wspólnie z mgr Małgorzatą Jankowską przekazywali zainteresowanym informacje na temat form pomocy udzielanej w PPP3 dzieciom i młodzieży z autyzmem i z Zespołem Aspergera,

Mgr Beata Sadowska brała udział w szkoleniu, które odbyło się w Sali Konferencyjnej KOA Caritas ul. Kościelna w Radomiu, zorganizowanym dla nauczycieli i rodziców na temat: „Autyzm i Zespół Aspergera – specyfika pracy w przedszkolu i w szkole, podstawowe zagadnienia”, które prowadziła mgr Marlena Podlasińska – oligofrenopedagog z Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu i wygłosiła zebranym wykład na temat: „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Edukacja włączająca

Od godziny 16 do 20 pracownicy poradni (psycholodzy, pedagodzy) mgr Beata Sadowska, mgr Anna Filipowska, mgr Joanna Gielniowska, mgr Dominika Skupińska – Fila świecili na niebiesko podczas imprezy zorganizowanej w Galerii Słonecznej w Radomiu.

Niektóre strony internetowe informujące o obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Radomiu i w Polsce:

W PPP 3 dzieci i młodzież ze spektrum zaburzeń autyzmu i ich rodzice mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz terapeutycznej.

W dniu 17 maja 2016r. w Centrum Konferencyjnym EMS przy ul. Biznesowej 9 w Radomiu odbędzie się II Konferencja „Autyzm? Pomagamy skutecznie” organizowana przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu ul. Lipska 2.

Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia, Pana Radosława Witkowskiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Pani Aurelii Michałowskiej i skierowana jest do nauczycieli szkół specjalnych, szkół ogólnodostępnych, przedszkoli, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, logopedów, psychologów, dyrektorów szkół oraz rodziców dzieci z autyzmem z miasta Radomia i powiatu radomskiego.

Rozpoczyna się o godzinie 9.00. Szczegółowe informacje na temat programu konferencji oraz możliwości udziału w niej można znaleźć na stronie internetowej organizatora. http://www.zssipo.radom.pl

 

Ogólnopolskie Warsztaty Szkoleniowe PISAK – Polski Integracyjny System Alternatywnej Komunikacji.

W dniu 19 marca 2016 r., wAkademii Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40 w Warszawie odbyły się Ogólnopolskie Warsztaty Szkoleniowe PISAK – Polski Integracyjny System Alternatywnej Komunikacji.

PISAK  powstał w wyniku realizacji projektu współfinansowanego z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Liderem tego projektu jest BrainTech, a pozostałymi wykonawcami Uniwersytet Warszawski i stowarzyszenia: „Ożarowska” i „Mówić bez słów”.

Jest to platforma oprogramowania oraz tanie elementy sprzętowe, które umożliwią osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację. Stworzone oprogramowanie udostępnianie jest na otwartej licencji i dostępne za darmo, podobnie jak projekty urządzeń (przełączników).

Celem projektu jak stwierdza profesor Piotr Durka „jest rozwiązanie w skali Kraju problemu osób, którym niepełnosprawność odebrała możliwości samodzielnego komunikowania się z otoczeniem, takich jak Radek Grynczewski czy pierwowzór bohatera filmu „Chce się żyć” Przemek Chrzanowski.”

Więcej informacji o PISAK – u na stronach internetowych:

http://braintech.pl/pisak/

http://braintech.pl/pieklo-zamkniecia-i-technologie/

http://projekt.pisak.org/

http://www.fuw.edu.pl/~durka/dlaczego_PISAK.html

 

Pracownicy PPP3 też tam byli!

Podczas warsztatów szkoleniowych można było wysłuchać ciekawych wykładów m. in.: prof. Piotra Durka – fizyka, neuroinformatyka (Uniwersytet Warszawski, BrainTech)na temat: „Czym jest PISAK”, „Interfejsy mózg-komputer”; dr Marty Bogotko z kliniki „Budzik” – neurologa, pracującego z dziećmi w stanie śpiączki, która wyjaśniła różnice między stanem zamknięcia, a zaburzeniami świadomości; Jerzy Grynczewski (PISAK/Stowarzyszenie „Ożarowska”) omówił podstawowe funkcje PISAK-a. Zaprezentowali się użytkownicy PISAKA. Można było wziąć udział w warsztatach szkoleniowych.

W przerwach można było zapoznać się z bogatą ofertą literatury fachowej i pomocy terapeutycznych eksponowanych na stoiskach w holu uczelni.  

 

Dzień Mózgu

Dzień Mózgu

W sobotę, 12. 03. 2016 r. w warszawskiej SWPS odbył się jedenasty Dzień Mózgu, który inaugurował Światowy Tydzień Mózgu w stolicy. Dzień Mózgu zorganizowała Fundacja Mózg i Koło Neuronauki Uniwersytetu SWPS.

Program imprezy był bardzo atrakcyjny. Można było uczestniczyć w wykładach i pokazach interaktywnych. Zadbano o dzieci, które miały swój specjalnie przygotowany kącik oraz możliwość oglądania bajek w kinie.

Wykłady dotyczyły ciekawej problematyki związanej z funkcjonowaniem mózgu. Pani prof. Małgorzata Kossut – przekazała zebranym wiadomości o tworzeniu się śladów pamięciowych, prof. Piotr Durka omówił zagadnienie interfejs mózg – komputer, dr. Rafał Czajkowski zapoznał z zagadnieniem tworzenia przez mózg map w przestrzeni, a dr Mateusz Gola przedstawił mózgowe, neuronalne mechanizmy ulegania nałogom.

Między wykładami można było sprawdzić na sobie samym działanie wykrywacza kłamstw, obejrzeć swoje fale mózgowe, wejść do wirtualnej rzeczywistości, przyjrzeć się jak działa nowoczesny sprzęt – drukarka 3D, elektroencefalograf, okulary z wbudowanym okulografem (urządzenie (ang. eyetracker) do śledzenia wzroku, szeroko stosowane w tzw. neuromarketingu, pokazujące, w które miejsce ekranu kierujemy spojrzenie – to bardzo ważne przy ocenie, które elementy reklam przyciągają wzrok) i inne. Atrakcje prezentowane były na rozmaitych stanowiskach. Swoimi doświadczeniami bardzo chętnie dzielili się studenci Neurokognitywistyki Uniwersytetu SWPS,Trenerzy ze Strefy Młodzieży Uniwersytetu SWPS, którzy na co dzień zajmują się pracą nad zdrowym rozwojem młodych osób. Dzień ten zgromadził tłum ludzi – dorosłych i dzieci, ciekawych nowych technologii i specjalistycznej wiedzy.

Pracownicy PPP3 też tam byli.

Galerię zdjęć z Dnia Mózgu można zobaczyć na stronie