Zapisy

Zapisy na badania diagnostyczne i konsultacje odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym w:

  • poniedziałek w godzinach 9.00 do 17.00 - rodzice dzieci i młodzieży, kl. 0 oraz I-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne,
  • środy w godzinach 8.00-12.00 
  • piątek w godzinach 8.00 -12.00 - rodzice dzieci w wieku 0 do 6 lat - nieuczących się i przedszkolnych.

    Zapraszamy osobiście rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletnich uczniów.

Konsultacje dla rodziców w sprawach kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania odbywają się w:
poniedziałki w godz.13.00 - 17.00, oraz środy w godz. 8.00 - 12.00.

Skierowanie na badanie nie jest wymagane.
Do zapisu konieczny jest PESEL dziecka.
Jeśli dziecko było diagnozowane wcześniej (w innej poradni) prosimy o złożenie tam wniosku o przekazanie dokumentacji do tutejszej poradni.
Jeśli szkoła zaleca  diagnozę w poradni potrzebna jest opinia wychowawcy o sytuacji dydaktyczno-wychowawczej ucznia. wskazane jest, by ta opinia była dostarczana juz na punkt konsultacyjny przy zapisie dziecka na diagnozy.

Oferta Poradni jest bezpłatna.
Zapisów na diagnozę, terapię, zajęcia specjalistyczne może dokonać rodzic/opiekun prawny bądź pełnoletni uczeń.

 

ZAPRASZAMY