Zapisy

Zapisy na badania diagnostyczne i konsultacje odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym w:

  • poniedziałek w godzinach 9.00 do 16.30 - rodzice dzieci i młodzieży, kl. 0 oraz I-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne,
    oraz
  • piątek w godzinach 8.00 -11.30 - rodzice dzieci w wieku 0 do 6 lat - nieuczących się i przedszkolnych.

    Zapraszamy osobiście rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletnich uczniów.

Konsultacje dla rodziców w sprawach kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania odbywają się w:
poniedziałki  w godz.13.00 - 16.30, oraz środy w godz. 8.00 - 11.30.

Skierowanie nie jest wymagane. Do zapisu konieczny jest PESEL dziecka. Jeśli dziecko posiada wcześniej wydane: orzeczenie, opinię bądź informację o wynikach badań (psychologicznych, pedagogicznych bądź logopedycznych) prosimy o przyniesienie ich ze sobą na punkt konsultacyjny.
Oferta Poradni jest bezpłatna.
Zapisów na diagnozę, terapię, zajęcia specjalistyczne może dokonać rodzic/opiekun prawny bądź pełnoletni uczeń.

 

ZAPRASZAMY