Zapisy

Zapisy na badania diagnostyczne i konsultacje odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym w:

  • poniedziałek w godzinach 9.00 do 16.30,
  • środę w godzinach 14.00 - 15.30,
  • piątek w godzinach 10.00 -11.30.

    Zapraszamy osobiście rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletnich uczniów.

Konsultacje dla rodziców w sprawach kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania odbywają się w:
poniedziałki 9.00 - 16.30, wtorki 10.00 - 12.00 oraz środy 14.00 - 17.00.

Skierowanie nie jest wymagane. Do zapisu konieczny jest PESEL dziecka. Jeśli dziecko posiada wcześniej wydane: orzeczenie, opinię bądź informację o wynikach badań (psychologicznych, pedagogicznych bądź logopedycznych) prosimy o przyniesienie ich ze sobą na punkt konsultacyjny.
Oferta Poradni jest bezpłatna.
Zapisów na diagnozę, terapię, zajęcia specjalistyczne może dokonać rodzic/opiekun prawny bądź pełnoletni uczeń.

W okresie wakacyjnym punkt konsultacyjny działa w godzinach:

  • poniedziałek w godzinach 8.00 do 16.00,
  • środę w godzinach 14.00 - 16.00,
  • piątek w godzinach 10.00 -12.00.

Konsultacje dla rodziców w sprawach kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania w okresie wakacyjnym odbywają się w:
poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek 10.00-12.00 oraz środę 12.00-14.00. 

ZAPRASZAMY